Visie en missie

Het is onze missie om kinderen op te leiden voor een ondernemende en actieve rol in de maatschappij.
Een maatschappij die zich ontwikkelt over onze nationale grenzen heen en vraagt om betrokken, zich in een ander in kunnen levende, creatieve en oplossingsgerichte burgers.
Wij zien het als onze taak en als voorrecht onze leerlingen te helpen begeleiden van zelfredzame tot autonome wereldburgers.

Op Letterland werken we met de 'De 5 van Letterland'. 

Sociaal
Op Letterland leren wij samen te werken. We kennen het verschil tussen samen werken en samenwerken en oefenen dit gedurende de hele dag en met iedereen: zowel met klasgenoten als schoolgenoten.
Sociaal vinden wij elkaar als we oor, oog en hart voor elkaar hebben. Wanneer we bereid zijn een stapje extra voor een ander en elkaar te zetten. We vinden het sociaal als we om hulp durven vragen, ook wanneer dit moeilijk is.Leerlingen van Letterland zijn trots op zichzelf, de ander en op de school. Samen leren, samenwerken en samen spelen op een elkaar steunende manier is voor iedereen fijn en leerzaam. Een goede communicatie over en weer is hiervoor noodzakelijk. Zo kunnen ouders, leerlingen, school en samenwerkingspartners elkaar aanvullen en versterken. Op een coöperatieve manier samen leren, waarbij er meer interactie is, heeft een grote rol op onze school.

Zelfstandig
Als leerling op Letterland ontwikkel ik mij van zelfredzaam tot autonoom wereldburger die in staat is keuzes te maken en goed voor jezelf en anderen te zorgen.
Zelfstandig ben je als je keuzes durft te maken en kunt onderbouwen. Wanneer je in staat bent om, zonder anderen nodig te hebben, te leren en deel te nemen aan het groepsgebeuren.
Leerlingen op Letterland nemen initiatief tot het bereiken van hun doelen, vragen hulp en helpen anderen, kunnen omgaan met uitgestelde aandacht en krijgen de gelegenheid het gemaakte werk na te kijken en hierop te reflecteren.
Onze leerlingen willen nieuwe dingen ontdekken, doelgericht werken aan een taak of opdracht en zijn in staat om tijdens dit leerproces begeleiding of hulp te zoeken indien noodzakelijk. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. De leerling leert uiteindelijk beredeneerde keuzes te maken in de ontwikkeling van zelfredzame tot autonome wereldburger.

Verantwoordelijk
Mijn autonomie maakt dat ik in staat ben verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die ik maak. Voordat ik een keuze maak weet ik welke gevolgen deze keuze (kunnen) hebben. Hiervoor draag ik de verantwoordelijkheid. Ook als dat soms moeilijk is. Ik ben in staat verantwoording af te leggen aan mijn juf/meester, klasgenoot en ouders af te leggen over keuzes die ik maak. Ik draag zorg voor mijn leeromgeving. 

We vinden zorgen voor jezelf, elkaar en de omgeving belangrijke waarden voor de leerlingen om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Samen hebben wij de verantwoordelijkheid voor de groep, de omgeving en elkaar. Verantwoordelijkheid nemen moet je leren. Dat betekent dat wij kinderen hierbij begeleiden en met hen in gesprek blijven gaan over hoe ze dat kunnen doen. Als medewerkers en ouders hebben we hierin een voorbeeldfunctie. Dat houdt ook in dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken en regels.

Respectvol
Ik sta open voor iedereen. Het maakt mij niet uit of je een meisje bent of een jongen, of je uit Nederland komt of uit een ander land komt, in welke God je gelooft of op wie je verliefd wordt. Ik begroet anderen wanneer ik hen die dag voor het eerst zie en vind het belangrijk met twee woorden te spreken. Ik ga met respect om met mensen, dieren en voorwerpen: zowel die van mijzelf als die van een ander of school.

Onze school is een respectvolle oefenplaats waarin actief geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapswaarden geïnternaliseerd kunnen worden. In de omgang met elkaar vertrouwen we erop dat de ander en wijzelf altijd handelen vanuit en met goede intenties. 
 
Effectief
Ik wil optimaal gebruikmaken van de tijd en middelen om mij heen. Op die manier kom ik goed tot leren en ben ik in staat keuzes te maken die mijn tijd op school effectief maken. Ik ben daarom kritisch op mijn handelen, mijn werk en mijn keuzes.
Effectiviteit staat voor doelmatig werken binnen onze school. De leerkracht geeft de leerling in opbouwende wijze verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leerproces. Onze leerlingen leren hierdoor begeleiding, middelen en tijd efficiënt in te zetten. Wij vinden het de rol van de leerkracht om te zorgen voor een effectief klassenmanagement en de juiste middelen en materialen, zodat kinderen efficiënt kunnen werken en leren.