Sociaal

In ons onderwijs oriënteren kinderen zich op zichzelf, op de ander, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Kinderen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
Onze leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Maar hoe doen we dat? 

Kinderen leren en groeien door met elkaar samen te leven en samen te werken. De kinderen leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid én met de grenzen van vrijheid; samenleven en samenwerken. Daardoor maken de kinderen zich, naast de leerstof, sociale vaardigheden eigen die ze nodig hebben in de maatschappij. Ons streven is dat kinderen zich breed ontwikkelen, zodat ze zelfstandig en zelfredzaam zijn in die maatschappij. Competenties die helpend zijn voor die brede ontwikkeling hebben wij verwoord als 'De 5 van Letterland'. 

Sociaal

Respect

Zelfstandig

Verantwoordelijk

Effectief