Onze school

Welkom bij basisschool Letterland

Op OBS Letterland willen wij de kinderen toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Elke leerling op Letterland krijgt de gelegenheid zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Competenties die daarbij helpend zijn ontwikkelen de kinderen door hun ‘eigen leren’ te sturen en door middel van 'De 5 van Letterland'. namelijk:

  • Respectvol
  • Sociaal
  • Zelfstandig
  • Verantwoordelijk
  • Effectief

Ons onderwijs is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en (persoonlijke) vaardigheden. Op OBS Letterland zijn leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerontwikkeling van de kinderen. Er wordt gewerkt in leerjaren waar kinderen samen spelen, samen werken en samen leren. De basis is een speel- leeromgeving waar we uitgaan van vertrouwen, er afstemming is op de eigen ontwikkeling van het kind en er volop ontdekkingsruimte is. 

Op onze website vindt u meer informatie over OBS Letterland. Bent u geïnteresseerd in onze school en ons onderwijs? U bent van harte welkom om samen met uw kind kennis te komen maken.

Hester Keidel (teamleider)
Jordi Erbé (schoolleider/directeur)