Verlofaanvraag

In Nederland kennen we leerplicht. Dit betekent dat elk kind vanaf vijf jaar leerplichtig is en elke dag dat de school open is verplicht is om te gaan. Het is de gewoonte dat de kinderen al naar school komen als ze vier jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die wij als school hanteren over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. We vinden het belangrijk dat de kinderen het hele programma volgen en aan het groepsproces deelnemen. Als u uw kind bij ons inschrijft dan gaat u automatisch akkoord met deze regels.

Als er een gegronde reden is voor verlof, dan kunt u dit aanvragen via het verlofaanvraagformulier. Die vindt u hier.
Uw verzoek wordt door de schoolleiding beoordeeld en via email krijgt u de beoordeelde aanvraag retour. De aanvraag wordt alleen goedgekeurd wanneer er een gegronde reden is voor het verlof en past binnen de wet- en regelgeving.