Team

Team OBS Letterland schooljaar 2022-2023
OBS Letterland heeft een gedreven en enthousiast team onderwijsprofessionals.

Directie
De directeur van de school is Jordi Erbé. Hij wordt bijgestaan door Hester Keidel.
Hester Keidel is in opleiding tot schoolleider, en werkt als teamleider op Letterland.
De directie geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement.

Interne begeleiding
De intern begeleider is belast met de verantwoordelijkheid rondom de leerlingenzorg.
Haar rol bestaat uit de volgende taken: trendanalist, leercoördinator, zorgregisseur, begeleider van leerkrachten en coördinator externe relaties.

 

Groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is belast met de (eind)verantwoordelijkheid voor zijn/haar groep. Op onze school werken zowel fulltime als parttime leraren. Naast het lesgeven zijn zij verantwoordelijk voor het volgen van de leerlingen, het in kaart brengen van de vorderingen, het afstemmen op de onderwijsbehoeften en alle zaken rondom klassenmanagement.

Een aantal leerkrachten heeft, naast lesgevende taken, ook coördinerende taken. Zo hebben wij een rekencoördinator, cultuurcoördinator, taal-leescoördinator en nog meer disciplines in huis.

Onderwijsondersteuners
De ondersteuning bestaat uit een groep enthousiaste onderwijsprofessionals die zich dagelijks inzet voor de (extra) begeleiding van individuele leerlingen en groepjes. 
Zij worden aangestuurd door de groepsleerkracht en vallen onder de verantwoordelijkheid van de intern begeleider.