Ouders

Ouders zijn, net als leerlingen en leraren onderdeel van de onderwijsdriehoek.

Wij zoeken de samenwerking met u op om de begeleiding van onze kinderen te verstevigen.
Daarnaast organiseren we op regelmatige basis koffieochtenden met allerhande thema's, en informeren we u op ouderavonden.

Wij informeren ouders via de LetterKrant over het onderwijs. Deze verschijnt om de week en wordt verspreid via ons ouderportaal: SocialSchools.

Onze Medezeggenschapsraad en Ouderraad zijn cruciaal in de (door)ontwikkeling van onze school en ons onderwijs.