Medezeggenschapsraad

Ouders praten mee bij ons op school in de Medezeggenschapsraad.

De raad bestaat uit drie ouders en drie leraren. De rol van de MR is het volgen van het schoolbeleid en het geven van advies met betrekking tot ons schoolbeleid.
De leden van de MR komen regelmatig bij elkaar om te vergaderen.

Voor meer informatie over de MR of vragen kunt u een e-mail sturen naar mr@letterland.asg.nl
Ook als u mee wilt praten als lid van de MR, kunt u een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres.

De MR bestaat uit:
Voorzitter: Almar van Pel
Oudergeleding: Almar, Rory en Walid
Personeelsgeleding: Annemieke, Eléonore en Winnie