Sterk in de klas

Op Letterland is een pedagogisch medewerker van Triade. Zij kan uw kind ondersteunen indien er sprake is van een risico op uitval binnen het onderwijs. Waar kunt u aandenken: moeite met schoolse vaardigheden zoals concentratie en werkhouding, emotionele problemen, gedragsproblemen, geringe sociale vaardigheden. Of dat er sprake is van vragen in de opvoeding en de thuissituatie. In sommige gevallen is er sprake van een combinatie van factoren.

De pedagogisch medewerker ondersteunt uw kind in het verlengde van de leerkracht. Zij kan u ook helpen bij opvoedvraagstukken door met u mee te denken en kijken voor oplossingen thuis. 

Afbeeldingsresultaat voor triade