School

Letterland

Veiligheid, eerlijkheid, duidelijkheid en respect staan voorop. Niet alleen jezelf laten horen, maar ook naar de ander luisteren. Dit willen wij niet alleen in onze omgang met de leerlingen, maar ook in ons contact met u als ouder en onderling als team.

Wij kijken heel goed naar de ontwikkeling en kwaliteiten van de leerlingen. Ondanks dat we hoge verwachtingen hebben, leert iedereen met plezier. Leren is voor ons meer dan het onthouden van feiten. Volgens ons hebben leerlingen pas ècht geleerd wanneer zij de door hen verworven nieuwe kennis in verschillende contexten kunnen oproepen en gebruiken. 

Onze kernwaarden, onze  'Golden Rules' en klassenregels zijn vindbaar in alle klassen en op onze brede trap:

 

˃ We hebben respect

˃ We zijn eerlijk

˃ We hebben vertrouwen

˃ We zijn voorzichtig

˃ We werken hard

 

Letterland is een oplossingsgerichte school. Bij oplossingsgericht werken gaan we ervan uit dat je zelf invloed kunt hebben op onprettige situaties en emoties en dat je deze invloed kunt gebruiken om problemen met elkaar op te lossen. Letterland is een groene school met groene groepen waar iedereen zich prettig en veilig voelt! 

Meer lezen? Kijk dan verder in onze schoolgids. /sites/001.v2-letterland/files/schoolgids_letterland_2017-2018_.pdf