Ons onderwijs

Onze Missie en Visie
Het is onze missie om kinderen op te leiden voor een ondernemende en actieve rol in de maatschappij. Een maatschappij die zich ontwikkelt over onze nationale grenzen heen en vraagt om betrokken, zich in een ander in kunnen levende, creatieve en oplossingsgerichte burgers.     

Wij werken aan onze missie door het onderwijsaanbod voor een brede groep leerlingen toegankelijk te maken en 
op die manier zoveel mogelijk passend onderwijs bieden. Niet alleen aan leerlingen die binnen het basisprogramma een mooie groei laten zien maar ook voor leerlingen die iets anders nodig hebben dan het basisaanbod om te groeien. 

Wij werken niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar onderscheiden ons van veel andere scholen door vooral ook aandacht te besteden aan de sociale ontwikkeling, het ondernemend vermogen, het stimuleren van het oplossingsgericht denken, het ontdekken en versterken van de eigen identiteit en het kunnen verplaatsen in de ander en hierop afstemmen en rekening mee leren houden

In ons pedagogisch klimaat staan veiligheid en respect voorop. Iedereen wordt gezien en gehoord wat zorgt voor een goede sfeer in de groep en in de school. We leren de leerlingen daarbij niet alleen zichzelf te laten horen, maar ook naar de ander te luisteren. Binnen het pedagogische klimaat stimuleren we het denken in oplossingen in plaats van het blijven hangen in verleden of problemen. Dit proberen wij niet alleen uit te stralen in onze omgang met de leerlingen, maar ook in ons contact met u als ouder en onderling als team.
 
In ons leren sluiten wij aan bij de ontwikkeling en kwaliteiten van de leerlingen, hebben wij hoge verwachtingen en leert iedereen met plezier.  Leren is voor ons meer dan het onthouden van feiten. Leren vindt altijd plaats in relatie tot de ervaringen van het kind binnen en buiten de school en de ander. Leerlingen hebben pas echt geleerd wanneer zij nieuwe kennis hebben eigen gemaakt en deze in verschillende contexten kunnen oproepen en gebruiken.

In onze communicatie zijn wij eerlijk, duidelijk en respectvol. Dit betekent dat we rekening houden met de impact van onze boodschap op de ander, maar ook dat we geen dingen verzwijgen die lastig zijn om te communiceren.  In ons contact met ouders zijn wij zowel empathisch als duidelijk en eerlijk. Wij ervaren dat deze manier van omgaan met elkaar de betrokkenheid bevordert en de goede samenwerking tussen leerling, ouders en de school. Hiermee krijgen de leerlingen het goede voorbeeld voorgeleefd. We vinden het prettig wanneer u als ouder op dezelfde wijze communiceert met ons als team. We waarderen het wanneer u ons laat weten als u iets prettig vindt, maar ook wanneer u het ergens niet mee eens bent.  Ditzelfde leren wij onze leerlingen in de dagelijkse omgang.

Wij als team vinden het belangrijk om met elkaar samen te werken op een manier waarbij iedereen gehoord en gezien wordt.  We waarderen elkaar en reflecteren op eigen en elkaars handelen. Hierbij staan wij open voor feedback en vragen we ons telkens af waarin wij zelf kunnen groeien.